Over ons

Ondernemingen staan voor ongekende uitdagingen bij het beheren van risico’s en het naleven van complexe regelgeving.

Ethicly is er om u te helpen bedreigingen te minimaliseren, uw weerbaarheid te maximaliseren en een betrouwbare organisatie te waarborgen.

Onze visie

Een continu veranderende wereld brengt risico’s met zich mee. Economische ontwikkelingen en technologische vernieuwingen volgen elkaar in rap tempo op. Fraude en integriteitskwesties zijn aan de orde van de dag. Normen en waarden alsmede de publieke opinie spelen een steeds belangrijkere rol bij het zaken doen.

Voortdurende managementaanpassingen en een toenemende complexiteit van nationale en internationale wet- en regelgeving, maken het managen van integriteit en compliance essentieel voor duurzaam succes van ondernemingen.

Onze missie

Wij helpen vertrouwen te creëren door ethisch, integer en transparant handelen te bevorderen en ongewenst gedrag, normovertredingen en integriteitskwesties op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Dat is waar Ethicly voor staat.

Onze aanpak

Wanneer u met Ethicly samenwerkt, worden uw doelen onze doelen en wordt ons team een verlengstuk van uw organisatie. Wij bieden gespecialiseerde diensten aan voor het managen van integriteit en compliance en het voorkomen, opsporen, onderzoeken en oplossen van ongewenst gedrag, normovertredingen, onregelmatigheden en geschillen.

Voorkomen is beter dan genezen. Maar desondanks kan het gebeuren dat uw organisatie betrokken raakt bij een misdraging, normovertreding, integriteitskwestie, fraudegeval, dispuut of onderzoek door een binnen- of buitenlandse toezichthouder. Een onafhankelijk, gedegen en integer onderzoek is dan cruciaal om inzicht te verkrijgen in alle feiten en omstandigheden, de aard en omvang, en de rol van de betrokken personen en partijen. Met de uitkomsten van ons onderzoek kunnen de juiste vervolgacties worden bepaald en of het nodig is met het voorval naar buiten te treden. We helpen ook dieperliggende oorzaken te achterhalen om herhaling te voorkomen.

Gecertificeerd onderzoeksbureau

Ethicly is een door de Minister van Justitie en Veiligheid gecertificeerd onderzoeksbureau met POB-nummer 1736.

Als gecertificeerd onderzoeksbureau heeft u met Ethicly de zekerheid van betrouwbaar en bekwaam onderzoek. Wij zijn verplicht alle onderzoeken vertrouwelijk uit te voeren binnen de wettelijke kaders en regelgeving, met inachtneming van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR), de Privacygedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doordat ons onderzoek genormeerd is kunt u onze bevindingen als objectief feitenrelaas en/of bewijsmateriaal inzetten voor het nemen van vervolgstappen, disciplinaire acties of bij juridische procedures.

Betrouwbaar en bekwaam

Alle medewerkers van Ethicly zijn in het bezit van het verplichte diploma Particulier Onderzoeker, gescreend door de Korpschef van de Nationale Politie en in het bezit van het recherchelegitimatiebewijs (gele pas).

Zij hebben zich gespecialiseerd in fraude- en integriteitsonderzoeken, audits en assessments, screening en due diligence, awareness en het geven van trainingen ter voorkoming van fraude, ongewenst gedrag, normovertredingen en compliance risico’s.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen groei en vertrouwen te creëren.

Maak kennis met ons

Stuur een bericht!

15 + 12 =

Lage Valkseweg 130-A
6741 GE Lunteren

POB 1736