Over ons

Ondernemingen staan voor ongekende uitdagingen bij het beheren van risico’s en het naleven van complexe regelgeving. Ethicly is er om u te helpen bedreigingen te minimaliseren, uw investeringen te maximaliseren en uw doelen te bereiken.

Onze visie

Een continu veranderende wereld brengt risico’s met zich mee. Economische ontwikkelingen en technologische vernieuwingen volgen elkaar in rap tempo op. Fraude en integriteitkwesties zijn aan de orde van de dag. Normen en waarden alsmede de publieke opinie spelen een steeds belangrijkere rol bij het zaken doen.

Voortdurende managementaanpassingen en een toenemende complexiteit van nationale en internationale wet- en regelgeving, maken het inzetten van een robuust risicomanagement en compliance programma essentieel voor duurzaam succes van ondernemingen.

Onze missie

Wij helpen groei en vertrouwen te creëren door fraude, compliance- en bedrijfsrisico’s te voorkomen en ethisch, integer en transparant handelen te bevorderen.

Dat is waar Ethicly voor staat.

Onze aanpak

Wanneer u met Ethicly samenwerkt, worden uw doelen onze doelen en wordt ons team een verlengstuk van u. Wij bieden een geïntegreerd portfolio van diensten aan voor het van A tot Z beheersen van bedrijfsrisico’s, compliance en integriteit.

Voorkomen is beter dan genezen. Maar ondanks een robuust risicomanagement en compliance programma kan het voorkomen dat uw bedrijf betrokken raakt bij een normovertreding, fraudegeval, integriteitskwestie of onderzoek door een binnen- of buitenlandse toezichthouder. Een onafhankelijk, gedegen en integer onderzoek is dan cruciaal om inzicht te verkrijgen in alle feiten en omstandigheden, de aard en omvang en de rol van de betrokken personen en partijen. Met de uitkomsten van ons onderzoek kunnen de juiste vervolgacties worden bepaald en of het nodig is met het voorval naar buiten te treden. We helpen ook dieperliggende oorzaken te achterhalen om herhaling te voorkomen.

Wettelijk erkend recherchebureau

Ethicly is een door de Minister van Justitie en Veiligheid erkend recherchebureau met POB-nummer 1736.

Als wettelijk erkend recherchebureau heeft u met Ethicly de zekerheid van een betrouwbaar en bekwaam onderzoeksbureau. Wij zijn verplicht alle onderzoeken vertrouwelijk uit te voeren binnen de wettelijke kaders en regelgeving, met inachtneming van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR), de Privacygedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doordat ons onderzoek genormeerd is kunt u onze bevindingen als objectief feitenrelaas en/of bewijsmateriaal inzetten voor het nemen van vervolgstappen, disciplinaire acties of bij juridische procedures.

Betrouwbaar en bekwaam

Alle medewerkers van Ethicly zijn in het bezit van het verplichte diploma Particulier Onderzoeker, gescreend door de Korpschef van de Nationale Politie en in het bezit van het recherchelegitimatiebewijs (gele pas).

Zij hebben zich gespecialiseerd in risicomanagement en compliance, fraude- en integriteitsonderzoeken, crisismanagement, audits en monitoring, het screenen van medewerkers, awareness en het geven van trainingen ter voorkoming van ongewenst gedrag, normovertredingen en bedrijfsrisico’s.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen uw bedrijfsrisico’s om te buigen naar kansen.

Maak kennis met ons.

Stuur een bericht!

10 + 7 =

Lage Valkseweg 130-A

6741 GE Lunteren

0318 250 200

info@ethicly.nl

POB 1736