Omdat niet alle misdragingen onschuldig zijn…

Sinds 2005

Ethicly heeft een brede ervaring in het bevorderen van de betrouwbaarheid en de weerbaarheid van organisaties met:

Advies
U
Onderzoek
Mediation

Expertise

Wij zijn een onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau gespecialiseerd in het voorkomen, opsporen, onderzoeken en oplossen van:

  • Ongewenst gedrag
  • Normovertredingen
  • Compliance risico’s
  • Integriteitskwesties
  • Fraude
  • Geschillen

Hoe wij helpen

Vertrouwen is in deze onzekere wereld belangrijker dan ooit. Ethisch, integer en transparant handelen vormen de basis voor vertrouwen en duurzaam succes van de organisatie. Wij helpen vertrouwen te creëren door ethisch, integer en transparant handelen te bevorderen en ongewenst gedrag, normovertredingen, integriteitskwesties en geschillen op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

Onze diensten

Succesvolle organisaties zijn gebouwd op vertrouwen. In een wereld waarin normen en waarden alsmede de publieke opinie een steeds belangrijkere rol spelen is het waarborgen van een betrouwbare organisatie dan ook cruciaal. Met onze gespecialiseerde dienstverlening helpen wij u daarbij graag.

Als gecertificeerd advies- en onderzoeksbureau heeft u met Ethicly naast gedegen advies over de aanpak van ongewenst gedrag, normovertredingen, integriteitskwesties en het oplossen van geschillen ook de zekerheid van betrouwbaar en bekwaam onderzoek ingeval van incidenten.

Advies

Ongewenst gedrag of niet integer handelen door uw medewerkers of partijen waarmee u samenwerkt kan nare gevolgen hebben. Uw organisatie kan negatief in de publiciteit komen en een norm- of integriteitsschending kan zelfs materiële en immateriële schade veroorzaken.

Ethicly helpt het integriteitsbeleid, de bewustwording en de weerbaarheid van de organisatie naar een hoger plan te tillen, de juiste stappen te nemen bij (een vermoeden van) een incident, doeltreffend te communiceren en kwesties in de toekomst te voorkomen.

Onderzoek

Voorkomen is beter dan genezen. Maar desondanks kan het gebeuren dat uw organisatie betrokken raakt bij een misdraging, normovertreding, integriteitskwestie, fraudegeval, dispuut of onderzoek door een binnen- of buitenlandse toezichthouder. Een onafhankelijke blik is dan essentieel om de feitelijke gang van zaken te achterhalen met objectieve en zorgvuldige onderzoeken.

Ethicly voert een onafhankelijk onderzoek uit naar alle feiten en omstandigheden, de aard en omvang, en de rol van de betrokken personen en partijen. Met de uitkomsten van ons onderzoek kunnen de juiste vervolgacties worden bepaald en of het nodig is met het voorval naar buiten te treden. Wij helpen ook dieperliggende oorzaken te achterhalen om herhaling van incidenten te voorkomen.

Mediation

Conflicten op de werkvloer of geschillen met derden komen regelmatig voor. Het inschakelen van een advocaat, arbiter of rechter kost veel tijd en geld met vaak een onzekere uitkomst en een verstoorde relatie tot gevolg en mogelijk zelfs reputatie- en financiële schade. Dergelijke ingewikkelde en kostbare procedures kunnen worden voorkomen.

Ethicly helpt als onpartijdige mediator in een informele sfeer binnen een kort tijdsbestek een voor alle partijen acceptabele oplossing te vinden. Wij hebben bovendien een geheimhoudingsplicht zodat zaken in vertrouwen kunnen worden besproken en opgelost.

Ook na een onderzoek kunnen wij helpen om de kwestie binnen de organisatie goed op te lossen en betrokkene(n) te begeleiden bij mogelijke vervolgstappen, het verbeteren van het functioneren en het herstellen van vertrouwen.

Maak kennis met ons

Stuur een bericht!

5 + 11 =

Lage Valkseweg 130-A
6741 GE Lunteren

POB 1736