Wist u dat in Nederland sinds 1 juli 2016 elke werkgever bij wie minstens 50 personen werken verplicht een interne meldregeling voor misstanden dient te hebben? En dat werkgevers die voor die tijd al een meldregeling hadden, deze waarschijnlijk moeten aanpassen aan de nieuwe eisen?

Onder de wet Huis voor klokkenluiders (Hvk) móet u de volgende punten opnemen in uw meldregeling:

  • Wat er gemeld kan worden;
  • Wie de meldregeling kan gebruiken;
  • Dat een melder recht heeft op bescherming tegen benadeling, als hij of zij de melding tenminste op de goede manier doet;
  • Bij welke meldpunten een melding gedaan kan worden en in welke volgorde;
  • Wanneer een melder zijn melding extern kan doen;
  • Dat u vertrouwelijk omgaat met de melding;
  • Dat de werknemer die een melding wil doen in vertrouwen een adviseur kan raadplegen.

De werkgever is tevens verplicht iedereen die bij de organisatie werkt schriftelijk of digitaal te informeren over de hierboven genoemde punten.

Ethicly stelt een klokkenluidersregeling graag samen met u op zodat u aan alle wettelijke eisen voldoet.

Tevens bieden wij de mogelijkheid van de Ethicly Melddesk Service, waarbij wij het gehele proces van meldingen en opvolging voor u uit handen nemen. Door het inzetten van Ethicly als onafhankelijk meldpunt zal tevens voor uw medewerkers de drempel om misstanden te melden lager worden.

Ook als er minder dan 50 werknemers binnen uw organisatie werkzaam zijn is het verstandig om een meldpunt in te richten. Zo kunt u ongewenst gedrag of normovertredingen vroegtijdig identificeren en oplossen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over het implementeren of aanpassen van een klokkenluidersregeling voor uw organisatie.