Hoewel geen enkele organisatie wil geloven dat grensoverschrijdend gedrag een probleem is op hun werkplek, is de realiteit dat geen enkele werkgever immuun is voor de noodzaak om een veilige werkomgeving te creëren én te onderhouden die vrij is van intimidatie en ongewenste gedragingen.

Onthullingen in de media van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag volgen elkaar in rap tempo op met verstrekkende gevolgen voor zowel de betrokkenen als de organisatie, het merk, klanten, aandeelhouders, sponsoren en andere stakeholders. Door de misstanden bij onder andere The Voice of Holland, Ajax, PvdA en De Telegraaf is een storm aan meldingen en aangiften ontstaan die naar verwachting niet snel zal afnemen.

Meerderheid vrouwen seksueel geïntimideerd op de werkvloer

Helaas is grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer al tientallen jaren een probleem. Zo toont CNV-onderzoek[i] aan dat ruim 2 miljoen vrouwen dagelijks het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie op de werkvloer. 30% van de werkende vrouwen heeft wel eens te maken met aanranding of een andere fysieke vorm van seksuele intimidatie op de werkvloer. 61% heeft te maken met seksueel getinte opmerkingen, schunnige woorden, sissen of ander vervelend, seksueel getint taalgebruik. Bij mannen is dit 18%. Een kwart van de vrouwen heeft te maken met seksuele intimidatie via de digitale weg. Uit schaamte of angst voor de consequenties, kiest 30% ervoor om het stil te houden. 41% slaat de weg naar de (interne) vertrouwenspersoon over. En in 30% van de gevallen houdt het slachtoffer alles voor zich, omdat het bedrijf niets doet om seksuele intimidatie op het werk tegen te gaan. Vaak met levenslange psychische- en lichamelijke schade als gevolg en (langdurige) uitval als resultaat.

De trieste waarheid is dat het meeste van wat organisaties in het verleden hebben gedaan om grensoverschrijdend gedrag te bestrijden, niet heeft gewerkt. In veel bedrijven ontbreekt sterk beleid tegen (seksuele) intimidatie en ongewenst gedrag, omdat het geen plek krijgt in de bedrijfsvoering. Ieder bedrijf zou een protocol tegen grensoverschrijdend gedrag moeten ontwikkelen en hier bekendheid voor genereren op de werkvloer. Bij slechts 1 op de 3 bedrijven is er nu zo’n protocol. Ook zou iedere werknemer een beroep moeten kunnen doen op een vertrouwenspersoon. Bij veel kleinere bedrijven is die er nu nog niet.

Het goede nieuws is dat door de huidige storm aan ontluisterende onthullingen er een urgentie voor organisaties is ontstaan om paal en perk te stellen aan grensoverschrijdend gedrag. Door nu actie te ondernemen kunnen werkgevers de kans op ongewenst gedrag effectief verkleinen en zorgen voor een veilige, intimidatievrije werkplek voor iedereen.

10 tips voor het waarborgen van een inclusieve en veilige werkomgeving

Deze tips helpen bij het creëren én instandhouden van een veilige werkomgeving die vrij is van intimidatie en ongewenste gedragingen:

  1. Laat werknemers duidelijk weten dat (seksueel) grensoverschrijdend gedrag onder geen enkele voorwaarde wordt geaccepteerd en consequenties heeft (zero tolerance).
  2. Maak beleid tegen grensoverschrijdend gedrag en het waarborgen van een inclusieve en veilige werkomgeving actief onderdeel van de bedrijfsvoering en neem doelstellingen daarover op in het jaarplan.
  3. Toets regelmatig de opzet, het bestaan en de werking van het beleid, de protocollen en processen. Pas deze indien nodig (samen met de ondernemingsraad) aan en informeer werknemers duidelijk over de wijzigingen.
  4. Werk structureel aan bewustzijn van werknemers van wat (de impact van) grensoverschrijdend gedrag is en geef daarover jaarlijks een training.
  5. Maak het welzijn van medewerkers en de veiligheid van de werkplek onderdeel van tevredenheidsonderzoeken, evaluaties en beoordelingen.
  6. Zorg voor een open werksfeer waarin medewerkers elkaar op en over grensoverschrijdend gedrag durven aan te spreken.
  7. Stel een (bij voorkeur externe) vertrouwenspersoon en klachtencommissie aan en maak hen zichtbaar en bereikbaar in de organisatie.
  8. Reageer adequaat en zorgvuldig bij signalen en vermoedens van grensoverschrijdend gedrag.
  9. Laat waar nodig nader onafhankelijk onderzoek uitvoeren waarbij hoor en wederhoor plaatsvindt en de privacy van betrokkenen gewaarborgd blijft.
  10. Zorg voor opvang, begeleiding en nazorg van slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag.

Stappenplan voor het omgaan met misdragingen van werknemers

Het omgaan met en reageren op een misdraging van een werknemer kan een stressvolle situatie zijn en kan vervelende arbeidsrechtelijke gevolgen hebben als dit niet correct wordt gedaan.

Volg ons 10-stappenplan om het proces soepel te laten verlopen en problemen te voorkomen.

Zo kunnen wij u helpen

Wij helpen u graag verder met het onderzoeken van een signaal of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag binnen uw organisatie. Als onafhankelijk en gecertificeerd onderzoeksbureau heeft u met Ethicly de zekerheid van onpartijdig en betrouwbaar onderzoek. Doordat ons onderzoek genormeerd is kunt u onze bevindingen als objectief feitenrelaas en/of bewijsmateriaal inzetten voor het nemen van vervolgstappen, disciplinaire acties of bij juridische procedures.

Ook kunnen wij u verder adviseren over het creëren en waarborgen van een veilige en inclusieve werkomgeving. Daarnaast kunnen wij voor uw organisatie de rol van externe vertrouwenspersoon vervullen of als mediator op een constructieve en de-escalerende manier problemen op de werkvloer oplossen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

 

___ 

[i] CNV-onderzoek juni 2021: meerderheid vrouwen seksueel geïntimideerd op werkvloer