#MeToo is inmiddels wereldwijd een bekend begrip om seksueel grensoverschrijdend gedrag onder de aandacht te brengen. Dit begon in oktober 2017 op Twitter en ging al snel viraal op andere sociale media en kreeg in vele landen in verschillende benamingen navolging.

De hashtag was op 15 oktober 2017 al 200.000 keer op Twitter gebruikt en de dag erna op 16 oktober meer dan 500.000 keer getweet. Op Facebook werd hij binnen 24 uur door meer dan 4,7 miljoen mensen in 12 miljoen posts gebruikt. Facebook maakte bekend dat 45% van zijn gebruikers in de Verenigde Staten een Facebookvriend had die de term had gepost.

Toch komt grensoverschrijdend (seksueel) gedrag ondanks de vele media-aandacht en vele berichtgevingen, nog veel te vaak voor.

Ongewenst gedrag komt in vele vormen voor en wordt niet altijd als zodanig herkend. Naast seksueel grensoverschrijdend gedrag kan het bijvoorbeeld ook gaan om verbale en/of fysieke agressie, intimidatie of discriminatie. Voor de persoon die het aangedaan wordt heeft het verstrekkende gevolgen met mogelijk zelfs blijvende psychische schade.

Naast het slachtoffer kan ongewenst gedrag door een medewerker ook uw organisatie ernstige schade toebrengen. Zowel qua reputatie als financieel. Je wilt immers niet te boek staan als een organisatie dat ongewenst gedrag gedoogd of in de doofpot stopt. Met het risico van aansprakelijkheid, medewerkers, klanten of leveranciers die weglopen, deals die niet doorgaan, omzetverlies of het kelderen van de aandelenprijs. Als organisatie wil je grensoverschrijdend gedrag voorkomen en als dit onverhoopt toch plaatsvindt adequaat adresseren, betrokkene(n) zo goed mogelijk helpen, op de juiste manier communiceren, passende maatregelen nemen én herhaling uitsluiten.

Ethicly kan u helpen bij het voorkomen, detecteren, onderzoeken en oplossen van ongewenst gedrag. Wij kunnen ook optreden als vertrouwenspersoon of als onafhankelijk meldpunt.