Sinds 1 augustus 2019 heeft Ethicly een POB-vergunning en toestemming van de Minister van Justitie en Veiligheid om recherchewerkzaamheden te mogen verrichten.

Met het verkrijgen van een vergunning voor het oprichten en in stand houden van een recherchebureau, kan Ethicly klanten nu van A tot Z helpen bij het opzetten van een doordachte aanpak van risico’s en compliance alsook bij het voorkomen, identificeren, onderzoeken en oplossen van issues.

Natuurlijk helpen wij organisaties liever op voorhand om onregelmatigheden, fraude, integriteitskwesties en compliance risico’s te voorkomen en de organisatie daar op in te richten, te screenen en te trainen. Maar mocht er onverhoopt toch wat voorvallen dan zijn wij nu ook bevoegd dit verder te onderzoeken.

Een onafhankelijk, gedegen en integer onderzoek is dan cruciaal om inzicht te verkrijgen in alle feiten en omstandigheden, de aard en omvang en de rol van de betrokken personen en partijen. Met de uitkomsten van ons onderzoek kunnen de juiste vervolgacties worden bepaald en of het nodig is met het voorval naar buiten te treden. We helpen ook dieperliggende oorzaken te achterhalen om herhaling te voorkomen.

De zekerheid van een wettelijk erkend recherchebureau

Als wettelijk erkend recherchebureau heeft u met Ethicly de zekerheid van een betrouwbaar en bekwaam onderzoeksbureau. Wij zijn verplicht alle onderzoeken vertrouwelijk uit te voeren binnen de wettelijke kaders en regelgeving, met inachtneming van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR), de Privacygedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doordat ons onderzoek genormeerd is kunt u onze bevindingen als objectief feitenrelaas en/of bewijsmateriaal inzetten voor het nemen van vervolgstappen, disciplinaire acties of bij juridische procedures.

Betrouwbaar en bekwaam

Alle medewerkers van Ethicly zijn in het bezit van het verplichte diploma Particulier Onderzoeker, gescreend door de Korpschef van de Nationale Politie en in het bezit van het recherchelegitimatiebewijs (gele pas).

Zij hebben zich gespecialiseerd in risicomanagement en compliance, fraude- en integriteitsonderzoeken, crisismanagement, audits en monitoring, het screenen van medewerkers, awareness en het geven van trainingen ter voorkoming van ongewenst gedrag, normovertredingen en bedrijfsrisico’s.

Meer weten hoe wij u kunnen helpen bij het effectief managen van bedrijfsrisico’s, compliance en integriteit? 

Kijk op www.ethicly.nl voor meer informatie of neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak. U kunt ons telefonisch bereiken op 0318 – 250 200 of een mail sturen naar info@ethicly.nl.